Voor hoeveel punten is A&I geaccrediteerd?

Jaarlijks kunt u maximaal 16 punten behalen door de 4 e-learningmodules per nummer (1 punt per module) met goed gevolg af te leggen. A&I geaccrediteerd door:

  • de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA);
  • de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC);
  • en daarnaast door de NIV, NVALT, NVA, NVVC, NVvH, NVvN, NVN.

Geldt deze accreditatie alleen voor anesthesiologen en intensivisten?

Op dit moment geldt deze accreditatie voor deze beroepsgroepen. Als u tot een andere beroepsgroep hoort en accreditatie op prijs zou stellen, laat het ons dan weten.

Kan ik geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen?

De meeste geneeskundige specialisten kunnen van 1 mei 2013 tot 1 mei 2016 geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op het eigen vakgebied. Het betreft hier een pilot. Artsen mogen in die pilotperiode maximaal 50 accreditatiepunten halen op een ander vakgebied. Die punten tellen dan ook mee voor de herregistratie.
Voor alle deelnemende specialismen wordt deze mogelijkheid, inclusief de begrenzing op 50 punten, vanaf 1 mei 2013 ingesteld in het persoonlijk GAIA-dossier van de arts.

Wanneer zijn mijn behaalde punten bijgeschreven in GAIA?

Uw punten zijn doorgaans binnen drie weken bijgeschreven in uw persoonlijk dossier in GAIA.

Als ik een e-learning succesvol heb afgelegd, krijg ik mijn certificaat dan per e-mail of post?

Als abonnee op A&I krijgt u uw behaalde certificaten automatisch in Mijn profiel, het persoonlijk onderdeel van de website waarin u zelf uw gegevens beheert.

Is A&I ook geaccrediteerd door de Vlaamse beroepsvereniging?

Nog niet, maar accreditatie wordt wel aangevraagd.