Editie 4, 2017

'Mijn belangrijkste instrument op de pijnpoli is toch nog vaak een stoel'

Interview met Kees Besse

Interview

Voor het vaststellen en bestrijden van pijn bij kanker werd in 2008 een nieuwe richtiljn opgesteld. Een van de auteurs is Kees Besse, die als anesthesioloog al ruim dertig jaar betrokken is bij de zorg voor kankerpatiënten. De richtlijn wordt...

Naar artikel

Medicamenteuze behandeling van pijn bij kanker 1 punt

De herziene richtlijn 2015

Nascholingsartikel

In 2015 verscheen de herziene multidisciplinaire evidence-based richtlijn over pijn bij kanker. Deze geeft allereerst een actueel inzicht in de multidimensionele benadering van diagnostiek en behandeling van pijn. Naast de somatische dimensie...

Naar artikel

Anatomie en fysiologie van pijn 1 punt

Nascholingsartikel

Pijn is een signaal dat door het lichaam geïnterpreteerd wordt als een waarschuwing voor potentiële of actuele schade. De eerste stap is het waarnemen van (potentieel) schadelijke prikkels via nociceptoren. Het nociceptieve signaal wordt...

Naar artikel

Perioperatief beleid bij oncologische ingrepen 1 punt

Nascholingsartikel

Chirurgische behandeling van solide tumoren blijft een belangrijke pijler in de behandeling van patiënten met kanker. Er is echter groeiend bewijs dat chirurgie op zichzelf de eigen afweer van de patiënt sterk nadelig kan beïnvloeden door het...

Naar artikel

Niet-oncologische palliatieve zorg 1 punt

Nascholingsartikel

Binnen de palliatieve zorg staat de kwaliteit van leven van patiënten en naasten centraal. Palliatieve zorg wordt toegepast wanneer genezing niet (meer) mogelijk is. Oorspronkelijk richtte palliatieve zorg zich vooral op patiënten met een...

Naar artikel

Perioperatieve behandelwensen en -beperkingen

Gezondheidszorg algemeen

Het bespreken en vastleggen van perioperatieve behandelwensen en/of -beperkingen is maatwerk. Het gaat erom een weg te vinden tussen zelfbeschikkingsrecht en proportionele medische zorg. Voorafgaand aan een operatieve procedure dienen afspraken...

Naar artikel

Opiaat-geïnduceerde hyperalgesie

Casuïstiek

Opiaat-geïnduceerde hyperalgesie (opioid-induced hyperalgesia, OIH) kenmerkt zich door een verhoging van de pijngevoeligheid in combinatie met een toename van wijdverspreide of lokale pijn tijdens behandeling met opiaten die afneemt na...

Naar artikel

'Ik wil graag thuis doodgaan'

Mogelijkheden en valkuilen

Hoofdartikel

Het komt voor dat IC-patiënten graag thuis willen overlijden. Dit is zeker geen dagelijkse praktijk, maar het verzoek wordt ook in Nederland met enige regelmaat gehonoreerd. Aan de hand van een casus worden de mogelijkheden en voorwaarden...

Naar artikel

Moeilijk behandelbare pijn bij kanker

Casuïstiek

Moeilijk behandelbare pijn bij kanker kent vele oorzaken en reageert vaak onvoldoende op de standaardbehandeling met paracetamol, NSAID's en opioïden. Door gebruik te maken van adjuvantia en invasieve technieken kan de pijn beter onder controle...

Naar artikel

A&I 2017-4: Nieuws

Nieuws

Tranexaminezuur bij postpartumbloeding // Left Lateral Tilt voor een electieve sectio onder spinale analgesie? // Koffiepauze

Naar artikel

Anti-emetica

Poeders en pillen

Postoperatieve nausea and vomiting (PONV) is een belangrijk probleem in de perioperatieve zorg, dat voorkomt bij ongeveer 30% van de patiënten. Vanuit een patiëntenperspectief is met name braken een zeer ongewenste uitkomst. Daarnaast kan PONV...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van A&I en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Abonneren

Nieuwsbrief