Editie 4, 2015

Endovasculaire behandeling van acute longembolieën 1 punt

Nascholingsartikel

Een acute longembolie komt relatief vaak voor. De standaardbehandeling bestaat uit orale anticoagulantia voor hemodynamisch stabiele laagrisicopatiënten, en trombolyse of embolectomie voor hemodynamisch instabiele hoogrisicopatiënten. Bij...

Naar artikel

‘Er is niemand die zo’n mooi werk heeft als ik. Waarom? Omdat het afwisselend is’

Interview met Diederik Gommers

Interview

Diederik Gommers is al dertig jaar verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Hij werd er onderzoeker, ondernemer, dokter, doctor, anesthesioloog, hoogleraar en afdelingshoofd van de Intensive Care. Alleen voor de opleiding tot...

Naar artikel

Moeilijke ontwenning van de beademing 1 punt

Pathofysiologie en diagnostiek

Nascholingsartikel

De meeste patiënten die op de IC beademd worden, kunnen na behandeling van de oorzaak van de respiratoire insufficiëntie eenvoudig ontwend worden van de beademing. Bij een kleine groep patiënten verloopt de ontwenning echter moeizaam. Hierbij...

Naar artikel

Anesthesie bij patiënten met een spierziekte 1 punt

Nascholingsartikel

Ter voorkoming van peroperatieve en postoperatieve complicaties bij patiënten met een spierziekte is het van belang goed geïnformeerd te zijn, zodat de ingreep en de benodigde anesthesie veilig gepland kunnen worden. Spierzwakte of juist een...

Naar artikel

Het guillain-barrésyndroom 1 punt

Praktische aanbevelingen

Nascholingsartikel

Het guillain-barrésyndroom (GBS) is een zeldzame auto-immuun gemedieerde polyradiculoneuropathie, gekenmerkt door een snel progressieve opstijgende slappe parese, naast gevoelsstoornissen en vaak ernstige (neurogene) pijn. Hoewel uiteindelijk...

Naar artikel

Elektrische impedantietomografie perioperatief en op de IC-unit

Hoofdartikel

Ter voorkoming van of verergering van reeds bestaande longschade is het van belang dat de beademing optimaal wordt ingesteld voor de individuele patiënt. Elektrische impedantietomografie is een non-invasieve techniek die aan het bed de...

Naar artikel

Een wielrenner met een gebroken been

Diagnostiek en behandeling van maligne hyperthermie

Casuïstiek

Maligne hyperthermie (MH) is een zeldzame aandoening die kan optreden bij gebruik van succinylcholine en/of dampvormige anesthetica bij patiënten die genetisch gepredisponeerd zijn. Behandeling van een MH-reactie kan van levensbelang zijn;...

Naar artikel

Perioperatief CVA

Care and cure

Een perioperatief CVA is meestal ischemisch en heeft dan vaak een trombo-embolische oorzaak. Bij het merendeel van de patiënten openbaren de symptomen zich pas vanaf de tweede postoperatieve dag. Een uitgebreid multifactorieel proces draagt bij...

Naar artikel

Alfablokkers

Poeders en pillen

Alfa-adrenerge antagonisten, kortweg α-blokkers, zijn farmaca die een antagonerende werking hebben op α-adrenerge receptoren. Van deze receptoren bestaan twee typen: de postsynaptische α1-receptoren en de presynaptische α2-receptoren, met elk...

Naar artikel

Algehele en locoregionale anesthesie

Jaaroverzicht

Dat een klein teugvolume bij patiënten met acute longschade beschermt tegen extra schade door mechanische ventilatie is al meer dan een decennium lang een geaccepteerd concept. Bij ‘lung-protective ventilation’ (LPV) wordt het teugvolume...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van A&I en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Abonneren

Nieuwsbrief