Editie 3, 2016

'De professionals en de patiënten zijn als eersten aan zet om af te spreken wat goede zorg is'

Interview met Diana Delnoij

Interview

Diana Delnoij is wetenschapper en beleidsmaker. Ze speelt al sinds het ontstaan een hoofdrol in het kwaliteitsprogramma van het Zorginstituut Nederland. Dit programma – bekend als ‘het kwaliteitsinstituut’ – heeft zich tot doel gesteld de...

Naar artikel

Moeten alle ziekenhuizen daadwerkelijk een PACU hebben? 1 punt

Nascholingsartikel

De NVA lijkt een duidelijke visie te hebben met betrekking tot de PACU. Om doorstroom van het operatieproces te bevorderen pleit zij voor een PACU in ieder ziekenhuis. In dit artikel worden de huidige ontwikkeling van PACU’s in Nederland en...

Naar artikel

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt 1 punt

Van een reactieve naar een proactieve aanpak?

Nascholingsartikel

Vrijwel alle Nederlandse ziekenhuizen hebben afgelopen tien jaar een spoedinterventiesysteem (SIS) geïmplementeerd om de vroege herkenning en behandeling van vitaal bedreigde patiënten te verbeteren. Een recente meta-analyse en een Nederlandse...

Naar artikel

Achalasie en perorale endoscopische myotomie (POEM) 1 punt

Nascholingsartikel

Bij achalasie is door nog niet geheel opgehelderde oorzaken de motiliteit van de oesofagus verstoord en tijdens slikken de relaxatie van de onderste oesofagussfincter (OOS) onvoldoende. Dit leidt tot stase van voedsel en vloeistof en klachten bij...

Naar artikel

Perioperatief delier

Casuïstiek

Het perioperatief delier is een frequent optredende, typisch geriatrische complicatie. Alleen al de enorme spreiding van de gerapporteerde incidentie geeft aan dat deze diagnose regelmatig gemist kan worden of dat sprake kan zijn van...

Naar artikel

Hypernatriëmie op de Intensive Care 1 punt

Nascholingsartikel

Een te hoge plasmanatriumconcentratie, ofwel hypernatriëmie, komt voor bij 15-24% van de patiënten op de Intensive Care (IC) en is geassocieerd met een verhoogd overlijdensrisico tijdens de IC-opname. Hypernatriëmie wordt veroorzaakt door een...

Naar artikel

Do's-and-don'ts bij kinderen met een neurologische ziekte

Neurologie

Bij een kind met een neurologische ziekte is het belangrijk om in aanloop naar een operatieve ingreep te anticiperen op te verwachten functionele bijzonderheden (denk aan luchtwegmanagement, hoestreflex en nuchter zijn) en op medicamenteuze...

Naar artikel

Het PECS-blok

Een nieuwe locoregionale techniek bij mammachirurgie

Techniek

Mammacarcinoom is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Chirurgie in dit kader wordt in de postoperatieve fase vaak gecompliceerd door pijn en misselijkheid en dit leidt tot meer ongeplande opnames. Het toepassen van een locoregionale...

Naar artikel

Mycotisch aneurysma van de coronairarterie

In beeld

Het mycotisch aneurysma wordt gedefinieerd als een aneurysma dat meestal veroorzaakt wordt door een bacterie en slechts zelden een schimmel. Meestal is het gelokaliseerd aan de abdominale aorta. Geïnfecteerde aneurysmata op andere locaties zijn...

Naar artikel

Farmacogenetica en pijnbestrijding

Pijnmedicatie op maat in zicht?

De dosis die nodig is om adequate analgesie te verkrijgen varieert individueel. Suboptimale analgesie en het optreden van bijwerkingen zijn vanuit ethisch oogpunt zeer ongewenst. De gebruikte doseringen worden nu nog gebaseerd op een ‘trial and...

Naar artikel

Lokale anesthetica

Lokale anesthetica kennen een lange historie in de anesthesie: beschrijving van het anesthetisch effect van cocabladeren stamt uit de zeventiende eeuw. Cocaïne is voor het eerst in 1884 toegepast voor lokale verdoving van het oog waarna continue...

Naar artikel

Jaaroverzicht Intensive Care 2015-2016

Dit jaaroverzicht is geen volledig overzicht, maar is een selectie van opmerkelijke en veel geciteerde artikelen over Intensive Care. Uiteraard komt de nieuwe definitie van sepsis aan de orde.

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van A&I en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Abonneren

Nieuwsbrief