Editie 2, 2019

Interview Kate Huncke

Interview met Kate Huncke

Interview

Kate Huncke is neuroanesthesioloog en plaatsvervangend afdelingshoofd van de afdeling Anesthesiologie aan de New York University in hartje Manhattan. Zij zet zich al meer dan tien jaar in voor duurzaamheid op en rondom de operatiekamer.

Naar artikel

De effecten van opereren op klimaatverandering 1 punt

Nascholingsartikel

De opwarming van de aarde, veroorzaakt door overmatige uitstoot van broeikasgassen, gaat leiden tot belangrijke volksgezondheidsproblemen. Tegelijkertijd is gezondheidszorg zelf een vervuilende industrie die naar schatting verantwoordelijk is...

Naar artikel

Lancet Countdown 2018-rapportage over gezondheid en klimaat 1 punt

Wat betekent dit voor medische professionals?

Nascholingsartikel

Verschillende overheden en organisaties onderstrepen hoe belangrijk het is dat de klimaatdoelstellingen worden gehaald. Om de gezondheid van de populatie in een ‘duurzame status’ te houden is voortdurende ondersteuning nodig van doelstelling...

Naar artikel

Energiebesparing op operatiekamers 1 punt

Nascholingsartikel

Met het doel de CO 2 -uitstoot te verminderen wordt het energieverbruik op operatiekamers (OK’s) kritisch gevolgd. Luchtbehandelingsinstallaties verzorgen verwarming, verkoeling en ventilatie van de gezuiverde lucht op de OK en zijn...

Naar artikel

Verdrinking 1 punt

Definitie, pathofysiologie en behandeling

Nascholingsartikel

Verdrinking is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken door een ongeval. In 2002 werd een definitie vastgesteld ten bate van wetenschappelijk onderzoek. Voor de pathofysiologie is het van belang of er al dan niet onderdompeling...

Naar artikel

Patiëntcomfort en communicatie

Gezondheidszorg algemeen

De beleving van patiënten wordt beïnvloed door verschillende fysiologische, psychologische en sociale factoren, samen contextuele factoren genoemd. Deze spelen tijdens een patiëntcontact een grote rol. Ze worden door de patiënt...

Naar artikel

Hoe bereken je de CO2-footprint van een OK?

Organisatie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan zullen organisaties minder kooldioxide moeten uitstoten. Daarvoor zullen zij beleidskeuzes moeten maken. De CO2-footprint is een beleidsinstrument dat helpt bij het kiezen van de onderwerpen die als...

Naar artikel

Hersenzenuwletsel na luchtwegmanagement

Casuïstiek

Neurogeen letsel is een zeldzame complicatie van een ogenschijnlijk ongecompliceerde endotracheale intubatie of larynxmaskerplaatsing. De lage incidentie maakt dat de bekendheid met dit fenomeen gering is. Er is geen bewezen behandeling en in...

Naar artikel

De impact van de zorgsector op vervuiling in de waterketen

Techniek

De emissie van medicijnresten en andere medische microverontreinigingen naar het oppervlaktewater krijgt steeds meer aandacht en de verwachting is dat deze emissies in de toekomst verder zullen toenemen. Nu al constateren onderzoekers...

Naar artikel

Licht- en geluidshinder op de IC

Effecten op IC-patiënten

Organisatie

De IC is een gespecialiseerde afdeling waar de allerziekste patiënten worden behandeld. Dit gaat gepaard met veel licht- en geluidsoverlast waarvan de laatste jaren de impact op de patiënt steeds meer duidelijk wordt. Het natuurlijke...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van A&I en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Abonneren

Nieuwsbrief