Editie 2, 2018

'Right line, right patient at the right time and above all: improving patient experience'

Interview met Carole Hallam

Interview

In de periode 2003-2005 werd in Engeland opgemerkt dat het aantal infuusgerelateerde MRSA-bacteriëmieën was gestegen. Vanaf 2005 heeft het Royal College of Nursing de ‘Standards for Infusion Therapy’ uitgebracht, in 2016 verscheen de vierde...

Naar artikel

Postoperatief visusverlies 1 punt

Nascholingsartikel

Perioperatieve visusdaling of blindheid (POVL) is een zeldzame maar catastrofale complicatie. De pathofysiologie lijkt multifactorieel bepaald. Meestal is er sprake van vaatocclusie in de retina. Andere oorzaken van postoperatief visusverlies...

Naar artikel

Hemodynamische monitoring 1 punt

Nascholingsartikel

Monitoren van de hemodynamiek is een belangrijk onderdeel van de behandeling van kritisch zieke patiënten. Er zijn vele manieren om hemodynamische parameters te monitoren, maar het ideale systeem bestaat (nog) niet. Voor elke patiënt en,...

Naar artikel

Fysiologische overwegingen bij het perioperatief gebruik van kristalloïden en colloïden 1 punt

Nascholingsartikel

De toediening van intraveneuze vloeistoffen behoort tot de dagelijkse routine van de anesthesioloog. Intraveneuze vloeistoffen dienen beschouwd te worden als medicamenten met hun eigen indicaties en bijwerkingen. Globaal kan onderscheid worden...

Naar artikel

Perioperatieve keuze voor intraveneuze oplossingen 1 punt

Nascholingsartikel

Intraveneuze kristalloïde en colloïde oplossingen zijn onderdeel van de reguliere behandeling van patiënten die een anesthesie en operatie ondergaan, maar deze oplossingen dienen gezien te worden als geneesmiddelen met specifieke...

Naar artikel

Nieuws

Nieuws

Focus op kristalloïden Gebalanceerde kristalloïden versus fysiologisch zout bij niet-kritisch zieke volwassenen Gebalanceerde kristalloïden versus fysiologisch zout bij kritisch zieke volwassenen

Naar artikel

Burn-out in de anesthesiologie

Voorkomen is beter dan genezen

Gezondheidszorg algemeen

Anesthesiologie is door de unieke verantwoordelijkheden een specialisme dat gepaard gaat met stress. Deze veeleisende werkomgeving kan in combinatie met individuele factoren leiden tot een burn-out. Burn-out is een syndroom van emotionele...

Naar artikel

Vessel Health and Preservation, iedereen op één lijn?

Organisatie

Vasculaire toegang en infuustherapie vormen de meest toegepaste invasieve procedures in ziekenhuizen. Het succesvol plaatsen van een perifeer infuus door een verpleegkundige kost, als canulatie in één keer slaagt, circa 45 dollar; kosten van de...

Naar artikel

Luchtvochtigheid en bevochtiging

Materialen

De bovenste luchtwegen zorgen voor opwarming en bevochtiging van de ingeademde lucht. De neus speelt hierin een cruciale rol. Bij mechanische ventilatie worden koele en droge gassen gebruikt in plaats van kamerlucht om de longen te ventileren;...

Naar artikel

Objectieve TOF-monitoring als gouden standaard in de dagelijkse praktijk

Evidence-based betrouwbaar meten van restverslapping

Techniek

Diverse literatuur levert ruim bewijs dat acceleromyografie sensitiever is om restverslapping aan te tonen dan visuele en tactiele beoordeling van de TOF-ratio of andere vaak gebruikte klinische testen. Vanaf een TOF-ratio van 0,7 is er herstel...

Naar artikel

Een patiënt met een ernstige TCA-intoxicatie

Intoxicatie

Tricyclische antidepressiva werden vroeger veel gebruikt voor depressieve stoornissen en zijn grotendeels vervangen vanwege het optreden van toxiciteit in hoge doseringen. Coma, ritme- en geleidingsstoornissen en uiteindelijk cardiogene shock...

Naar artikel

Vasopressine

Poeders en pillen

Argininevasopressine (AVP), ook wel bekend als antidiuretisch hormoon (ADH), is een endogeen hormoon dat als prohormoon wordt gesynthetiseerd door de cellen in de nucleus paraventricularis en de nucleus supraopticus van de hypothalamus. Dit...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van A&I en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Abonneren

Nieuwsbrief