Editie 1, 2017

'Ik vind dat je continu moet kijken waar het anders en beter kan'

Interview

Dit jaar neemt prof. dr. Nardo van der Meer na acht jaar afscheid als hoofdredacteur van A&I. Een gesprek over de begindagen van A&I, het belang van leiderschap en procesinnovatie in de zorg.

Naar artikel

Nieuwe ontwikkelingen in de pancreaschirurgie 1 punt

Minimaal invasief, naaldablatie, wondkatheters

Nascholingsartikel

In de pancreaschirurgie is de laatste jaren op meerdere terreinen vooruitgang geboekt. Minimaal invasieve technieken hebben hun intrede gedaan bij resecties. Zowel voor pancreasstaartresecties als voor pancreatoduodenectomieën...

Naar artikel

Procedurele sedatie en analgesie 1 punt

De richtlijn in praktijk

Nascholingsartikel

De vraag naar procedurele sedatie en analgesie tijdens procedures in het ziekenhuis neemt sterk toe. Naar aanleiding van calamiteiten is in opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2012 een nieuwe richtlijn ‘Sedatie en/of analgesie...

Naar artikel

Acute pancreatitis 1 punt

Ontstaan en behandeling

Nascholingsartikel

Pancreatitis is een inflammatoire aandoening van de pancreas, waarbij de pathogenese nog niet volledig is opgehelderd. De meest voorkomende uitlokkende oorzaken zijn choledocholithiasis en alcohol(-abusus). Deze patiënten presenteren zich vaak...

Naar artikel

Ethiek op de Intensive Care 1 punt

Nascholingsartikel

Voorafgaand aan het levenseinde van een patiënt zijn er veel belangrijke keuzemomenten die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Wordt van een behandeling afgezien, dan is de wens van de patiënt leidend; idealiter wordt deze vooraf onderzocht...

Naar artikel

A&I 2017-1: Nieuws

Nieuws

Het nut van een total-body CT bij ernstig trauma. Negatieve invloed van algehele anesthesie op het effect van intra-arteriële therapie voor acuut herseninfarct. Plexus-brachialisblokkade verbetert de uitkomsten bij aanleggen van een...

Naar artikel

Uitgaansdrugs

Wat u moet weten

Hoofdartikel

Uitgaansdrugs worden veel gebruikt. Meestal veroorzaken ze geen of slechts milde gezondheidsincidenten, maar soms zijn de fysieke gevolgen van middelengebruik ernstig. In dit artikel worden de twaalf meestgebruikte mdidelen besproken. Ze kunnen...

Naar artikel

Orthotope levertransplantatie

Casuïstiek

Een orthotope levertransplantatie (OLT) is de enige permanente behandeling voor terminaal leverfalen. Een enorme diversiteit aan indicaties en contra-indicaties maak het noodzakelijk patiënten voor OLT preoperatief uitgebreid te screenen. De...

Naar artikel

Intoxicatie met calciumantagonisten

Ontstaan en behandeling

Intoxicatie

Aan de hand van een casus wordt de pathofysiologie, de symptomen en de behandeling van een intoxicatie met calciumantagonisten besproken.

Naar artikel

Acuut-op-chronisch leverfalen

Definitie, kenmerken, behandeling

Hoofdartikel

Acuut-op-chronisch leverfalen (ACLF) is de acute snelle verslechtering van de leverfunctie en ontstaan van orgaanfalen bij patiënten met levercirrose en is meestal gerelateerd aan een uitlokkend moment. Het orgaanfalen is mogelijk reversibel...

Naar artikel

Situs inversus totalis

In beeld

Situs wordt gedefinieerd als de configuratie van asymmetrische structuren in een individu. Dit concept is in drie groepen onder te verdelen. De eerste groep is situs solitus, de tweede groep is incomplete situs inversus en de laatste groep is de...

Naar artikel

Antagonisten

Poeders en pillen

In dit item van Poeders en Pillen worden de meestgebruikte antagonisten op een rijtje gezet.

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van A&I en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Abonneren

Nieuwsbrief