Editie 1, 2009

Anesthesiediepte risicofactor bij vroegtijdige perioperatieve mortaliteit

Prof.dr. Stefan De Hert over (on)veiligheid cardioanesthesie

Interview

Het perioperatieve risico wordt door drie factoren bepaald: de heelkundige ingreep zelf, de algemene gezondheidstoestand van de patiënt en het risico eigen aan de anesthesie. Deze rechtstreekse anesthesiegerelateerde mortaliteit is de laatste...

Naar artikel

Perioperatieve echocardiografie 1.5 punten

Hoofdartikel

De komst van de transesofagealeof slokdarm echocardiografie (TEE) heeft de mogelijkheden van hemodynamische diagnostiek en monitor bij vrijwel alle cardiovasculaire operaties in het perioperatieve proces enorm uitgebreid. Deze minimale invasieve...

Naar artikel

Anesthetica en cardioprotectie 1 punt

Hoofdartikel

Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende oorzaken van morbiditeit en mortaliteit in de westerse samenleving. Met de toenemende gemiddelde leeftijd van de chirurgische populatie zal de anesthesist meer hoogrisicopatiënten voor...

Naar artikel

Patiënt voor perifere bypass met ICD 0.5 punten

Casuïstiek

Het aantal patiënten met een implanteerbare cardioverterdefibrillator (ICD) neemt sterk toe en zal in de toekomst alleen maar verder toenemen. Als een patiënt met een ICD een operatieve ingreep ondergaat, moet de ICD in principe...

Naar artikel

Behandeling perioperatieve myocardiale ischemie 0.75 punten

Casuïstiek

Perioperatief optredende myocardischemie treedt meestal vroeg in de postoperatieve periode op en wordt gekenmerkt door stille ischemie van het STdepressietype, vaak voorafgegaan door een stijging in de hartfrequentie. Deze ischemie kan leiden tot...

Naar artikel

Myastenia gravis 0.5 punten

Bijzondere patiënten

Myasthenia gravis is van de neuromusculaire aandoeningen wellicht degene die wij in de anesthesiologische praktijk en op de intensive care (IC) het meest zien. De incidentie van deze autoimmuunziekte is ongeveer 1 op 25.000, waarbij de vaak...

Naar artikel

Vroege herkenning en behandeling van ernstige sepsis 0.75 punten

Care and cure

Ernstige sepsis is een complex ziektebeeld waarbij meerdere vitale functies tegelijkertijd disfunctioneren. De mortaliteit en morbiditeit van ernstige sepsis is hoog. Wanneer ernstige sepsis in een vroege fase wordt herkend, kan de behandeling...

Naar artikel

Postdurale punctiehoofdpijn 0.75 punten

Klantgericht

Durale puncties worden door meerdere disciplines uitgevoerd voor diagnostiek en behandeling of ten bate van de anesthesie. Een van de risico’s is het optreden van Post Durale Punctie Hoofdpijn. Dit risico kan worden verkleind door zo dun...

Naar artikel

De dynamiek van een maatschap of vakgroep anesthesiologen in een ziekenhuis 0.5 punten

Gezondheidszorg algemeeen

Het medisch specialisme anesthesiologie is de afgelopen decennia enorm veranderd. Waar voorheen de narcotiseur zijn werkgebied alleen had binnen de muren van het operatiekamercomplex, werkt de anesthesioloog tegenwoordig op de operatiekamer,...

Naar artikel

BIS-Monitor ter discussie

Capita selecta

Sinds 1997 is de Bispectraalindex( BIS)monitor beschikbaar voor klinisch gebruik en zijn hierover vele wetenschappelijke publicaties verschenen. Veelal betreffen het studies waarbij BISmonitoring wordt ingezet met als doel de hoeveelheid...

Naar artikel

Direct abonneren

Word nu abonnee van A&I en ontvang:

• 4x per jaar het nascholingstijdschrift;
• toegang tot het online kenniscentrum;
• 4 geaccrediteerde e-learnings per editie.

Abonneren

Nieuwsbrief