Vroege herkenning en behandeling van ernstige sepsis

Door op 13-05-2009

Ernstige sepsis is een complex ziektebeeld waarbij meerdere vitale functies tegelijkertijd disfunctioneren. De mortaliteit en morbiditeit van ernstige sepsis is hoog. Wanneer ernstige sepsis in een vroege fase wordt herkend, kan de behandeling vroeg worden begonnen. Analoog aan het acuut myocardinfarct of cerebrovasculair accident zijn de golden hours cruciaal voor een betere overleving en vermindering van de restschade. Recente publicaties naar diverse orgaanspecifieke dysfuncties bij ernstige sepsis hebben laten zien dat snelle diagnostiek en snelle toepassing van de behandeling binnen zes uur na het stellen van de diagnose, zal leiden tot een verbeterde overleving.

Klik hier voor de uitgebreide referentielijst bij dit artikel.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Biemond-Moeniralam, H.S.
Thema Care and cure
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 13 mei 2009
Editie A&I - Jaargang 1 - editie - Editie 1, 2009

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u in staat om ernstige sepsis in een vroege fase te herkennen en vroeg te starten met de behandeling. De vroege herkenning van patiënten met een ernstige sepsis die nog op een verpleegafdeling of spoedeisende hulp verblijven, wordt bevorderd door snelle herkenning van stoornissen van vitale functies. In de praktijk blijken er tal van redenen te bestaan waardoor de sepsis patiënt de adequate behandeling niet of te laat krijgt. Toepassing van de interventies in bundelvorm kan leiden tot een optimale behandeling.