Verslaving is een biopsychosociale aandoening

De neurobiologische ontregeling

Door op 01-06-2020
  • 00Wat is verslaving?
  • 01Neuroanatomische structuren
  • 02Welke neurobiologische veranderingen kenmerken verslaving?
  • 03Neurotransmitters en psychoactieve stoffen
  • 04Hoe verleen je als anesthesioloog hulp aan een verslaafde patiënt?
  • 05Samenvatting, conclusie
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Verslaving wordt tegenwoordig gezien als een ernstige ontregeling van neurobiologische netwerken. De ontwikkeling van verslaving kent drie fasen: binge-gebruik en intoxicatie, onthouding en negatief affect, en preoccupatie en anticipatie. In alle stadia speelt ontregeling van specifieke netwerken een rol. Binnen die netwerken verloopt de communicatie via neurotransmitters. De normale homeostase van die neurotransmitters wordt door het gebruik van psychoactieve stoffen verstoord. Het zijn ook de neurotransmitters waar de farmaca aangrijpen die de anesthesioloog gebruikt. Samen met het gebruik van alcohol en drugs kan dat in de pre-, intra- en postoperatieve fase tot complexe interacties leiden. Het is daarom noodzakelijk samen met de patiënt het gebruik van alcohol of drugs te inventariseren. Dat vergt goede professionele communicatievaardigheden, waarbij rekening gehouden wordt met de zelfstigmatisering van patiënten en mogelijk stigmatiserende vooroordelen van de anesthesioloog zelf.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Jong, C.A.J. de
Haan, Dr. H.A. de
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 juni 2020
Editie A&I - Jaargang 12 - editie 2 - Editie 2, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel bent u op de hoogte van het biopsychosociale karakter van verslaving en de neurobiologische ontregeling van verslaving. U heeft inzicht in de negatieve invloed van het stigma op de behandeling van aandoeningen die patiënten hebben door hun verslaving. U weet waar u op moet letten in de pre-, intra- en postoperatieve fase en bij pijnbestrijding.