Trombotische trombocytopenische purpura

Herkenning maakt het verschil

Door op 01-03-2022

Een van de belangrijkste oorzaken van een trombotische microangiopathie is TTP (trombotische trombocytopenische purpura). Het beeld kenmerkt zich door de combinatie van hemolytische anemie, trombocytopenie en neurologische symptomen. Deze laatste kunnen zich mild presenteren, met hoofdpijn of verwardheid, maar ook ernstig, met neurologische uitval of insulten. Bij verdenking op TTP dient diagnostiek plaats te vinden, maar moet ook zonder verder afwachten behandeling met de behandeling worden gestart. De laatste jaren is de pathofysiologie van TTP verder ontrafeld en zijn er nieuwe behandelmogelijkheden ontwikkeld. Dit artikel geeft hiervan een overzicht.

U heeft geen rechten om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.  

Informatie over dit artikel

Auteurs Dekkers, M.
Hoeks, M.P.A.
Thema Gezondheid algemeen
Publicatie 1 maart 2022
Editie A&I - Jaargang 14 - editie 1 - Editie 1, 2022

Download bij dit artikel