Tranexaminezuur

De balans opgemaakt

Door op 19-03-2013

Tranexaminezuur is een geneesmiddel dat een antifibrinolytische werking heeft door binding aan plasminogeen. De klinische toepasbaarheid is breed en het doseringsschema varieert afhankelijk van de diverse klinische toepassingen. Uit onderzoek is gebleken dat tranexaminezuur effectief is bij het reduceren van excessief bloedverlies als gevolg van lokale of systemische hyperfibrinolyse. Het wordt gebruikt ter preventie of behandeling van een bloeding bij patiënten met een primaire afwijking in het fibrinolytisch systeem of met een andere stollingsafwijking en bij patiënten die een lokale of systemische hyperfibrinolyse vertonen. Tranexaminezuur reduceert het perioperatief bloedverlies en de bloedtransfusiebehoefte bij diverse typen chirurgie en geeft een mortaliteitsreductie bij volwassen traumapatiënten met (een verhoogd risico op) een grote bloeding. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat tranexaminezuur via het pleiotroop effect van plasmine gunstige effecten heeft die tot een mortaliteitsreductie kunnen leiden. Tranexaminezuur heeft nauwelijks (ernstige) bijwerkingen en contra-indicaties.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Baat-Ananta, M. de
Horn, N.
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 maart 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 1, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de farmacologische werking, de klinische toepassing en dosering en de bijwerkingen van tranexaminezuur bij volwassenen. U kent de contra-indicaties.