Toxiciteit van lokale anesthetica

Door op 27-09-2013

De ontwikkelingen op het gebied van de regionale anesthesie staan niet stil. Door de vooruitgang van de kwaliteit van echografie is er steeds meer belangstelling voor regionale anesthesie en is precieze blokkade met lagere doseringen lokale anesthetica mogelijk, waardoor het reeds lage risico van systemische intoxicatie verder daalt. Klinische signalen van intoxicatie moeten zo snel mogelijk onderkend en behandeld worden. Intraveneuze lipidenemulsie is naast adequate resuscitatie een effectieve therapie voor systemische intoxicatie met lipofiele lokale anesthetica, maar optimale dosering, timing en duur van behandeling zijn nog niet geheel duidelijk. Inmiddels is de werking van lokaal anesthetica volledig opgehelderd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vlot, E.A.
Thema Farmacotherapie
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 27 september 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 3, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel herkent u vroegtijdig klinische signalen die kunnen duiden op een toxische reactie op lokale anesthetica. U kent de verschillende effecten op de orgaansystemen, lokale reacties en interacties. In geval van (systemische) toxicitieit kent u de behandelrichtlijn met intraveneuze lipidenemulsie.