Telemedicine in de intensive care

Door op 21-09-2012

Teleconferencing, teleconsulting en telemedicine zijn binnen de IC-geneeskunde toepassingen van eHealth waarbij in toenemende mate de verantwoordelijkheid bij de intensivist op afstand is gelegd. In eerste instantie wordt bij een arbeidsintensief proces als intensive care met een hoog risico op levensbedreigende situaties niet gedacht aan een toepassing van zorg op afstand. Juist daarom echter heeft in de VS telemedicine zijn intrede gedaan om het gebrek aan intensivisten op te vangen. Er blijkt een toegenomen adherentie aan richtlijnen en protocollen. Met telemedicine wordt sneller op afwijkende parameters gereageerd. De behandelduur op de ICU en de sterfte nemen significant af. In de Nederlandse situatie heeft telemedicine een plaats in het opheffen van discontinuïteit gedurende de avond-, nacht- en weekenduren op IC-afdelingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Voort, P.H.J. van der
Bosman R.J.
Thema Gezondheidszorg algemeeen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 september 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 3, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel hebt u inzicht in de wijze waarop telemedicine binnen de intensive care vorm kan krijgen. U weet welke literatuur hierover beschikbaar is en kent de toepassingsmogelijkheden en barrières van telemedicine binnen de Nederlandse IC-situatie.