Situs inversus totalis

Situs wordt gedefinieerd als de configuratie van asymmetrische structuren in een individu. Dit concept is in drie groepen onder te verdelen. De eerste groep is situs solitus, de tweede groep is incomplete situs inversus en de laatste groep is de situs inversus totalis. In het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen werd een 80-jarige patiënte opgenomen met een stadium IV niet kleincellig longcarcinoom met ossale metastasen. Deze patiënte was al bekend met een situs inversus totalis bij de cardioloog. In deze bespreking willen we ingaan op beschrijving van aanvullend onderzoek.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vossenberg, G. van de
Leuken, M. van
Thema In beeld
Publicatie 14 maart 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 1 - Editie 1, 2017