Selectieve decontaminatie van de tractus digestivus (SDD)

Een effectieve werkwijze ter voorkoming van secundaire infecties

Door op 01-08-2023
  • 00Het concept SDD
  • 01Voor wie is SDD bedoeld?
  • 02De effecten van SDD op uitkomsten
  • 03SDD en resistentie
  • 04SDD en het microbioom
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Selectieve darmdecontaminatie (SDD) is een preventieve antibiotische strategie die de preventie van infecties en de gevolgen daarvan bij IC-patiënten als doel heeft. De basisgedachte is dat het doorbreken van de sequentie acquisitie – kolonisatie – overgroei – infectie voorkomt dat een IC-patiënt een nieuwe infectie op de IC doormaakt. Deze strategie heeft vier pijlers: hygiëne; topicale pasta en suspensie met 2% PTA (tobramycine, polymyxine en amfotericine B); korte iv-kuur met cefotaxim; en surveillance-kweken van keel, sputum en rectum. Respiratoire en urogenitale infecties en bacteriëmie worden significant minder gezien bij patiënten die met SDD worden behandeld. De IC- en ziekenhuissterfte is in individuele studies en meta-analyses significant lager. Er is bewijs dat ontwikkeling van resistentie op IC’s waar SDD wordt toegepast minder voorkomt dan op andere IC’s. Dit artikel geeft handvatten om in alle situaties het concept toe te passen en daarmee effectief te zijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Voort, P.H.J. van der
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 augustus 2023
Editie A&I - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3, 2023

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

  • kent u de principes van SDD;
  • weet u welke effecten SDD heeft;
  • kunt u SDD effectief toepassen en waar nodig aanpassen aan de microbiële context;
  • heeft u inzicht in de gevolgen voor resistentieontwikkeling bij het toepassen van SDD.