Sedatie op de IC anno 2015

Less is more

Kritiek zieke patiënten op de IC worden vaak behandeld met sedativa en analgetica. Deze medicamenten worden gegeven om hen te beschermen tegen de verschillende stressfactoren en potentieel schadelijke stimuli op de IC, die kunnen leiden tot angst, agitatie en pijn. Titratie van sedativa op effect, met als doel een comfortabele situatie voor de patiënt, en/of dagelijkse onderbreking van sedativa vermindert de beademings- en ligduur. Om te bepalen wat het bereikte sedatie- en pijnniveau is, worden deze gemonitord met gevalideerde meetinstrumenten. Delier heeft een nauwe relatie met onrust en pijn. Een geïntegreerd protocol voor sedatie, pijn en delier helpt bij het optimaliseren van de behandeling. Bij het maken van een keuze uit de beschikbare sedativa en analgetica spelen de indicatie voor sedatie en analgesie, de individuele respons en de aanwezigheid van nier- of leverfalen een rol.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de huidige inzichten over sedatie bij patiënten op de intensive care. Aan de orde komen de indicaties voor sedatie, de gevolgen van overen ondersederen, het meten van sedatie- en pijnniveaus met behulp van gevalideerde meetinstrumenten, de relatie met delier, het belang van geïntegreerde en geprotocolleerde behandeling van onrust, pijn en delier, het effect van sedativa op slaap en in het kort de farmacologische eigenschappen en gebruikswijze van de meest gebruikte sedativa en analgetica.