Screening op intracraniële drukverhoging

Verhoogde intracraniële druk is geassocieerd met ernstige complicaties en wordt veroorzaakt door diverse cerebrale aandoeningen. De meestgebruikte huidige methoden voor het meten van de intracraniële druk zijn invasief of hebben andere beperkingen. De optic nerve sheath diameter (ONSD) heeft een nagenoeg lineaire correlatie met deze druk. De ONSD kan op een veilige en niet-invasieve manier echografisch gemeten worden en wordt gezien als een veelbelovend alternatief voor screening op een verhoogde intracerebrale druk (ICP), maar er is nog geen eenduidig afkappunt te definiëren. Toekomstige ontwikkelingen zoals een gestandaardiseerd protocol om de ONSD te meten, automatische algoritmes om meetvariaties te verminderen en daaruit voortvloeiende betrouwbaardere meetwaarden zullen de ONSD-meting als screening op verhoogde intracraniële druk in de toekomst mogelijk wel klinisch toepasbaar maken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Beernink, T.M.J.
Maissan, I.M.
Tuinman, P.R.,
Thema Techniek
Publicatie 1 juli 2024
Editie A&I - Jaargang 16 - editie 3 - Editie 3, 2024