Rotatietromboelastometrie

Door op 29-06-2013

Rotatietrombo-elastometrie is een methode waarmee verstoringen van de hemostase kunnen worden onderzocht in de acute, perioperatieve, obstetrische en IC-setting. De methode is gebaseerd op visco-elastische metingen in gecitreerd volbloed, en geeft meer gedetailleerde informatie over de oorzaak van stollingsstoornissen dan laboratoriumstollingstesten, met name ten aanzien van restheparine, de fibrinecomponent van een stolsel en fibrinolyse. Rotatietrombo-elastometrie is initieel ontwikkeld voor bedsidemonitoring, maar er is een verschuiving waar te nemen naar plaatsing van de apparatuur binnen centrale laboratoria. Hierdoor kunnen scholing, kwaliteit van meten en de 24-uurs inzetbaarheid beter worden gegarandeerd. Het is de verwachting dat tromboelastometrie in de nabije toekomst deel gaat uitmaken van routinelaboratoriumtesten en steeds meer zal worden ingezet bij het definiëren van transfusietriggers in protocollen voor de behandeling van gecontroleerd en ongecontroleerd bloedverlies.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Boer, Ch.
Thema Techniek
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 juni 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 2, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de toegevoegde waarde van rotatietrombo-elastometrie ten opzichte van routinehemostasetesten, u weet hoe rotatietrombo-elastometrie werkt en welke implementatie mogelijkheden deze techniek heeft in de klinische praktijk, u bent in staat een trombo-elastogram te interpreteren en kunt rotatietrombo-elastometrie inzetten in behandelprotocollen voor bloedverlies.