Resuscitatie van brandwondpatiënten

Door op 28-03-2011

Brandwonden die een lichaamsoppervlak vanaf circa 15% beslaan, leiden tot shock die resuscitatie noodzakelijk maakt. Voor een adequate resuscitatie is een nauwkeurige inschatting van het totale verbrande lichaamsoppervlak nodig; de ‘regel van 9’ bij volwassenen en de ‘Lund en Browder’ diagrammen bij zowel volwassenen als kinderen zijn goede hulpmiddelen hiervoor. De aanbevolen hoeveelheid toe te dienen infuus volgt uit de Parkland-formule: 4 ml per kg per % verbrand lichaamsoppervlak. De eerste helft van dit volume dient in de eerste 8 uur gegeven te worden, gerekend vanaf het tijdstip van verbranding. Voor kinderen wordt naast dit volume een onderhoudsinfuus aanbevolen. De Parkland-formule is nadrukkelijk een richtlijn. Het infuus dient op geleide van diurese en vitale variabelen te worden aangepast. Over-resuscitatie is een veelvoorkomend probleem met potentieel ernstige gevolgen, zoals onder andere verdieping van de brandwond, long- en hersenoedeem en compartimentsyndroom van het abdomen en de ledematen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hagenaars, M.
Bloembergen, K.
Thema Casuïstiek
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 28 maart 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 1, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit stuk bent u op de hoogte van de pathofysiologie van shock ten gevolge van brandwonden, de aanbevolen methode van resuscitatie en de belangrijkste valkuilen die kunnen leiden tot over-resuscitatie met de bijbehorende potentiële complicaties.