Reperfusiestrategieën bij hoogrisicolongembolieën

Longembolieën als oorzaak van shock of reanimatie hebben een hoge mortaliteit. Reperfusiestrategieën zoals systemische trombolyse, trombectomie of kathetergeleide trombolyse zijn gericht op versnelde afbraak of evacuatie van stolsels, maar kunnen gecontra-indiceerd of niet altijd direct voorhanden zijn of kunnen niet uitgevoerd worden wegens ernstige hemodynamische instabiliteit. Toepassing van veno-arteriële extracorporele membraanoxygenatie (VA-ECMO) maakt het mogelijk reperfusiestrategieën later in het behandeltraject toe te passen, maar deze techniek geeft (nog) geen bewezen afname van mortaliteit bij hoogrisicopatiënten met contra-indicaties voor trombolyse, ernstige shock of reanimatie. Behandeling van een patiënt met hoogrisicolongembolieën is afhankelijk van lokale expertise en mogelijkheden; het blijft een afweging van risicofactoren en contra-indicaties ten opzichte van het verwachte voordeel en dient per casus ingeschat te worden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ooik, P.C. van
Smithuis, J.W.
Determann, R.M.
Thema Casuïstiek
Publicatie 1 maart 2023
Editie A&I - Jaargang 15 - editie 1 - Editie 1, 2023