Rechterventrikelfalen bij pulmomonale hypertensie

Door op 19-03-2010

Pulmonale hypertensie is de meest voorkomende oorzaak van rechterventrikelhartfalen. De behandeling bestaat uit verlaging van de preload en afterload van de rechterventrikel en verbetering van de vullingsstatus van de linkerventrikel. Afterloadreductie kan alleen plaatsvinden als de oorzaak van de pulmonale hypertensie bekend is. Preloadreductie kan bewerkstelligd worden door diuretica. Diuretica zullen echter alleen effectief zijn als de systemische bloeddruk voldoende is. Daarom is het gelijktijdig voorschrijven van diuretica en vasopressine soms noodzakelijk. De nieuwe medicamenten die aangewend worden voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie, zoals bosentan (Tracleer®), sildenafil (Revatio®) en prostacycline (Flolan®), hebben alleen betekenis als de diagnose pulmonale arteriële hypertensie is. Bij pulmonale hypertensie secundair aan hart of longfalen zijn deze medicamenten gecontra-indiceerd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vonk Noordegraaf, A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.5 accreditatiepunten
Publicatie 19 maart 2010
Editie A&I - Jaargang 2 - editie - Editie 1, 2010

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u: - dat pulmonale hypertensie de meest voorkomende oorzaak is van rechterventrikelhartfalen; - hoe u de behandeling kunt starten; - welke bestaande en nieuwe medicamenten zinvol zijn.