Recht en gerechtigheid

Door op 19-03-2013

Wetten en richtlijnen zijn bepalend in vele facetten van ons werk. Toestemming voor anesthesie of interventies wordt verkregen na noodzakelijke inlichtingen aan de patiënt. De uitvoerende anesthesioloog moet zich aan de afgesproken anesthesietechniek houden, tenzij er medische argumenten zijn om daarvan af te wijken. De anesthesioloog of intensivist kan de zorg, onder bepaalde voorwaarden, overdragen aan bijvoorbeeld een aios of anesthesie-medewerker. De noodzaak tot directe supervisie van de aios en anesthesiemedewerker hangt o.a. af van hun bekwaamheid. Een goede verslaglegging zorgt ervoor dat er, indien er klachten komen, kan worden vastgesteld of u juist hebt gehandeld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Koetsier, E.
Garmers, L.E.
Kop, B.
Thema Gezondheidszorg algemeeen
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 19 maart 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 1, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel is uw kennis over uw informatie- en dossierplicht opgefrist en weet u meer over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de anesthesioloog(-intensivist), de aios en de anesthesiemedewerker. U weet welke maatregelen u moet nemen bij een incident, complicatie of calamiteit en u hebt inzicht in het begrip wilsonbekwaamheid en omgang met de politie.