Psychosociale ondersteuning en zorg na een terreuraanslag

Door op 10-12-2018
  • 00 
  • 01Inleiding
  • 02Gedeelde verantwoordelijkheden, gezamenlijke opdracht
  • 03Groepen getroffenen
  • 04 
  • 05Behoeften en mentale gezondheidsproblemen van getroffenen
  • 06Fasen
  • 07Essentie van psychosociale ondersteuning en zorg na terreur
  • 08Implicaties voor de zorgverlening vanuit ziekenhuizen
  • 09Reacties (0)

Samenvatting

Aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg binnen ziekenhuizen is niet alleen van belang voor de zorg onder normale omstandigheden, maar ook voor de zorg onder de abnormale omstandigheden van een ‘mass casualty incident’. De nadruk van dit artikel ligt op de psychosociale ondersteuning en zorg voor getroffenen van een terroristische aanslag. Er wordt ingegaan op verschillende typen getroffenen, hun mogelijke behoeften en (psychische) problemen en de voornaamste principes uit de multidisciplinaire richtlijn Psychosociale hulp bij rampen en crises. Deze richtlijn is door overheden, zorg- en dienstverleners en experts ontwikkeld, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Medische professionals in ziekenhuizen zijn vooral in de eerste uren en dagen na een aanslag betrokken bij de dienstverlening aan getroffenen. Het is een chaotische periode – met gebrekkige informatie over de toestand van (ernstig) gewonden, grote onzekerheid en bezorgdheid onder families en dierbaren, en maatschappelijke aandacht – die iets extra’s vraagt van zorgverleners en de ziekenhuisorganisatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dückers, M.L.A.
Jacobs, J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 december 2018
Editie A&I - Jaargang 10 - editie 4 - Editie 4, 2018

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel bent u op de hoogte van de kernprincipes van psychosociale ondersteuning en zorg bij terroristische aanslagen. U weet wie tot de getroffenen worden gerekend, waaruit mogelijke behoeften en (psychische) problemen van deze mensen bestaan, bent bekend met de fasering bij rampen en kernprincipes uit de landelijke multidisciplinaire richtlijn, en met de belangrijke rol die voor medische professionals binnen ziekenhuizen is weggelegd, met name in de eerste uren en dagen na een aanslag.