Preoperatieve screening van de cardiaal belaste patiënt

Door op 27-09-2013

Het cardiale risico van een chirurgische patiënt wordt in eerste instantie bepaald door het risico van de chirurgische procedure, de aanwezigheid van cardiale risicofactoren en de functionele capaciteit van de patiënt. Op basis hiervan kan aanvullende diagnostiek worden ingezet om een kleine groep chirurgische patiënten met een sterk verhoogd cardiaal risico te identificeren. Het optimaliseren van het perioperatieve medicamenteuze beleid kan de uitkomst van deze patiënten positief beïnvloeden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Noordzij, P.G.
Thema Care and cure
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 27 september 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 3, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de laatste inzichten rondom preoperatieve cardiale risicostratificatie. Daarnaast kunt u met behulp van een overzichtelijk algoritme op een relatief eenvoudige manier onderscheid maken tussen een grote groep chirurgische patiënten met een acceptabel cardiaal risico en een kleine groep patiënten met hoger risico bij wie aanvullende diagnostiek en optimalisatie van preoperatieve medicatie van meerwaarde kunnen zijn.