Preoperatief beleid bij patiënten met diabetes mellitus

Door op 29-06-2013

Diabetes mellitus is een complicerende factor bij chirurgische ingrepen. De aandoening is geassocieerd met een verlengde opnameduur, hogere postoperatieve morbiditeit en mortaliteit. Adequate preoperatieve en peroperatieve glucoseregulatie verbetert postoperatieve behandelresultaten, waaronder reductie in aantal en ernst van postoperatieve infecties. Diabetes-gerelateerde comorbiditeit (hart-vaatlijden, verminderde nierfunctie), de glucoseverlagende medicatie, operatieplanning en duur van nuchter zijn worden preoperatief beoordeeld en bijgestuurd. Veel patiënten met diabetes mellitus zijn gewend aan zelfcontrole en zelfregulatie. Het is dan ook wenselijk om deze patiënten bij hun eigen perioperatieve diabetesbeleid te betrekken. Eind 2013 wordt de richtlijn Diabeteszorg in de tweede lijn verwacht; daarin is een hoofdstuk opgenomen met aanbevelingen voor het perioperatieve diabetesbeleid. Deze richtlijn is opgesteld in samenwerking met de OMS, de NVA en de NIV.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ronday, M.
Gurp, P.J. van
Hommel, I.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 juni 2013
Editie A&I - Jaargang 5 - editie - Editie 2, 2013

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u het doel van een goede pre- en perioperatieve glucoseregulatie. U weet welke aandachtspunten van belang zijn bij de preoperatieve beoordeling van een patiënt met diabetes mellitus en welk medicatiebeleid gevolgd moet worden ten behoeve van optimale peroperatieve glucoseregulatie.