Prehabilitatie voor de anesthesioloog

Fysiologische rationale en geleerde lessen

 • 00Inleiding: de chirurgische stressrespons en allostase
 • 01Patiëntspecifiek prehabilitatieprogramma
 • 02Preoperatieve modificeerbare risicofactoren
 • 03Toekomstvisie
 • 04Conclusie
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Prehabilitatie is een interdisciplinaire en multimodale patiënt-gecentreerde profylactische interventie die is gericht op optimalisatie van patiënten die een operatie en/of chemoradiatie moeten ondergaan. Prehabilitatie wordt in toenemende mate toegepast en omvat optimalisatie van medicatie, fysieke fitheid, voedingstoestand, psychosociaal welzijn, alsook eliminatie van intoxicaties en reductie van (de gevolgen van) comorbiditeit. Adequate prehabilitatie verbetert de psychofysiologische reservecapaciteit van patiënten substantieel in relatief korte tijd en versnelt en verbetert het postoperatief functioneel herstel, wat kan leiden tot een reductie van complicaties, opnameduur en heropnames.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u het doel van prehabilitatie;
 • kent u de verschillende domeinen van prehabilitatie;
 • kent u de fysiologische basis/achtergrond van prehabilitatie;
 • weet u welke specialismen er betrokken zijn bij prehabilitatie;
 • weet u hoe preoperatief een inschatting van aerobe fitheid gemaakt kan worden;
 • kunt u inschatten bij welke patiëntenpopulatie prehabilitatie effectief kan zijn.