Postoperatieve cognitieve disfunctie

Een onderbelichte complicatie van operaties

Door op 29-12-2021
  • 00Inleiding: wat houdt postoperatieve cognitieve disfunctie in?
  • 01Achtergrond
  • 02Etiologische factoren
  • 03Interventies
  • 04Tot slot
  • 05Reacties (0)

Samenvatting

Postoperatieve cognitieve disfunctie (POCD) is gedefinieerd als cognitieve achteruitgang, ontstaan tussen 30 dagen en twaalf maanden na een chirurgische ingreep. De maatschappelijk-financiële gevolgen van POCD zijn groot en de klachten van het individu kunnen zeer invaliderend zijn. De etiologie is multifactorieel en nog niet geheel opgehelderd. Doorgaans gaat het om een combinatie van factoren die gebonden zijn aan patiënt en omgeving, maar ook gerelateerd aan chirurgisch en anesthesiologisch handelen. Bewustwording en preventie zijn de belangrijkste manieren om POCD te verminderen. Strikte indicatiestelling voor operaties en informed consent kunnen de negatieve gevolgen en de eventuele impact van POCD beperken. Voor, tijdens en na de operatie moet altijd gedacht worden aan adequate psychologische begeleiding van de patiënt en zijn/haar steunsysteem.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Turgman, O.
van Zuylen, M.L.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 29 december 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2021

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:

  • weet u hoe postoperatieve cognitieve disfunctie wordt gedefinieerd en geclassificeerd;
  • waardeert u de maatschappelijke en individuele gevolgen van POCD;
  • kent u etiologische factoren die invloed kunnen hebben op het ontstaan van POCD;
  • weet u wat u kunt doen om de incidentie van POCD te verlagen.