Postoperatief visusverlies

  • 00Inleiding
  • 01Incidentie en risicofactoren
  • 02Pathofysiologie van POVL
  • 03Reacties (0)

Samenvatting

Perioperatieve visusdaling of blindheid (POVL) is een zeldzame maar catastrofale complicatie. De pathofysiologie lijkt multifactorieel bepaald. Meestal is er sprake van vaatocclusie in de retina. Andere oorzaken van postoperatief visusverlies zijn o.a. ischemische opticusneuropathie door occlusie, hypoperfusie of compressie van de n.opticus, corticale blindheid, apoplexie van de hypofyse, acuut geslotenkamerhoekglaucoom en glycinetoxiciteit bij transurethrale ingrepen. Risicofactoren voor POVL zijn geïnventariseerd, maar een causaal verband met een ontstaansmechanisme van de diverse oogletsels is niet altijd bekend. Mannelijk geslacht, buikligging tijdens de ingreep, hypotensie, lange operatieduur en hypovolemie zijn geassocieerd met POVL. Patiëntkarakteristieken zoals obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, hyperlipidemie, diabetes mellitus en roken worden genoemd als etiologische invloeden. De prognose is afhankelijk van de oorzaak, maar is vaak somber. Deze casus betreft perioperatieve blindheid die mogelijk het gevolg is van het posterieur reversibel leuko-encefalopathiesyndroom (PRES). Dit is een oorzaak van visusverlies die met toediening van antihypertensiva wel een gunstige prognose kan hebben.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Smits, R.J.H.
Bierens, J.J.L.M.
Filippini FIPP, G.P.G.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 27 juni 2018
Editie A&I - Jaargang 10 - editie 2 - Editie 2, 2018

Leerdoelen

Na het bestuderen van deze casus en bijbehorende nascholing weet u meer over perioperatieve visusvermindering en blindheid na niet-oogheelkundige ingrepen. U kent de meest voorkomende oorzaken van perioperatieve visusdaling en blindheid en de symptomen die erbij horen. Ook bent u zich bewust van de risicofactoren en van de maatregelen waarmee perioperatieve visusdaling en blindheid kunnen worden voorkomen of behandeld.