Postoperatief pijnmanagement in de eerste maanden na de geboorte

Pasgeborenen hebben soms operaties nodig die niet uitgesteld kunnen worden. Optimale pijnbestrijding na de operatie vereist een combinatie van pijnmeting en pijnbehandeling. Vanaf 2016 is postoperatieve pijnmeting ook voor kinderen onder de zes jaar als prestatie-indicator vastgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De COMFORT-gedragsschaal is gevalideerd om pijn te meten na operaties bij pasgeborenen en zuigelingen. Postoperatieve pijnbehandeling bestaat voornamelijk uit intraveneuze morfine of paracetamol met aangepaste doseringen voor mate van prematuriteit. De afgelopen jaren is er toenemend aandacht voor geneesmiddelen studies bij pasgeborenen. Het is belangrijk dat de pijnbestrijding effectief en veilig is zonder bijwerkingen of nadelige effecten op de korte en lange termijn.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel weet u welke analgetica geschikt zijn voor postoperatieve pijnbestrijding na operaties bij pasgeborenen en zuigelingen. U kunt een geschikt pijnmeetinstrument kiezen voor dagelijks gebruik bij deze patiëntengroep en ziet in dat pasgeborenen en zuigelingen een aangepast pijnmanagement nodig hebben.