Postoperatief delier

Door op 15-06-2010

Postoperatief delier (POD) is een veelvoorkomende complicatie bij oudere patiënten die belangrijk bijdraagt aan morbiditeit en mortaliteit. POD treedt acuut op, gemiddeld 1-3 dagen na een ingreep, en wordt helaas vaak niet herkend. POD is een voorspeller van cognitieve stoornissen in de nabije toekomst en voor dementie; POD beïnvloedt het herstel van de patiënt negatief. Kennis van de risicofactoren maakt het mogelijk om preventieve maatregelen te nemen. Behandeling van POD is intensief en vereist een goede organisatie op de afdeling.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Man-Hermsen, I. de
Slor, C.J.
Thema Gezondheidszorg algemeeen
Accreditatie 0,8 accreditatiepunten
Publicatie 15 juni 2010
Editie A&I - Jaargang 2 - editie - Editie 2, 2010

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de achtergrond van postoperatief delier en herkent u het ziektebeeld. U bent beter in staat het risico op een delier preoperatief of bij een opname op de IC in te schatten, zodat u preventieve maatregelen kunt treffen om het delier te voorkomen.