Postanoxische status epilepticus (PSE) na reanimatie

Nieuwste inzichten over behandeling uit de TELSTAR-studie

Door op 01-03-2023
 • 00 Inleiding
 • 01
  Postreanimatie de prognose bepalen
 • 02
  Resultaten van de TELSTAR-studie
 • 03Invloed op de dagelijkse praktijk
 • 04Conclusie
 • 05Reacties (0)

Samenvatting

Postreanimatiezorg is onderdeel van de standaardzorg op een Intensive Care. Van de patiënten die in coma blijven heeft 9-35% een postanoxische status epilepticus (PSE). Het is onzeker of behandelen van een PSE zinvol is en tot een betere neurologische uitkomst leidt. Dit is recent onderzocht in de TELSTAR-studie. In deze multicenter randomized controlled trial werden patiënten gerandomiseerd tussen vroegtijdige en uitgebreide behandeling met anti-epileptica en sedativa of standaard-postreanimatiezorg. De neurologische uitkomst was in de behandelde groep niet beter dan in de niet-behandelde groep. Wel was de IC-opnameduur langer. In een post-hocanalyse van de patiënten met een minder ernstig PSE EEG-patroon werd wel een positief effect van behandeling gezien. Mogelijk is er dus een selecte groep patiënten die wel baat heeft bij uitgebreide behandeling. Omdat deze specifieke groep erg klein was, zijn er geen harde conclusies aan te verbinden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Knijnenberg, L.M.
Horn, J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2023
Editie A&I - Jaargang 15 - editie 1 - Editie 1, 2023

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u de adviezen in de ERC/ESICM-richtlijn over de behandeling van postanoxische status epilepticus (PSE) en het prognostische traject bij deze groep;
 • kent u de incidentie van een PSE bij comateuze patiënten;
 • kunt u iets zeggen over de langetermijnuitkomst bij patiënten met PSE;
 • kent u de TELSTAR-studie, waarin gekeken is naar de neurologische uitkomst van patiënten na vroegtijdige behandeling van PSE met anti-epileptica;
 • kunt u zelf goed onderbouwd beslissen of de individuele patiënt met een PSE in aanmerking komt voor behandeling.