PIPAC: pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy

Een nieuwe operatietechniek met risico's en anesthesiologische implicaties

De overgrote meerderheid van patiënten met colorectale peritoneale metastasen komt niet in aanmerking voor een curatieve behandeling met cytoreductieve resectie (CRS) en hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC), frequent door te uitgebreide peritoneale metastasen. Deze patiënten worden met palliatieve systemische therapie behandeld, wat relatief ineffectief lijkt voor peritoneale metastasen in vergelijking met leverof longmetastasen. De nieuwe techniek pressurized intraperitoneal aerosol chemotherapy (PIPAC) is een behandeling die de effectiviteit tegen colorectale peritoneale metastasen kan vergroten en/of de systemische toxiciteit kan verminderen. PIPAC gebruikt de druk van de CO2-insufflatie tijdens laparoscopie en het gas als carrier voor vernevelde chemotherapie. Hierbij wordt de chemotherapie lokaal de peritoneale metastasen ingeperst. Er treedt hierbij vrijwel geen systemische opname plaats van het chemotherapeuticum en patiënten verdragen deze procedure goed. Tijdens PIPAC bestaat er een (kleine) kans op lekkage van het aerosol langs trocaropeningen of dysfunctionele aansluitingen. Daarom verlaat het operatiepersoneel de operatiekamer uit voorzorg tijdens de aerosolformatie. De patiënt wordt gemonitord buiten de operatiekamer met behulp van een camera gericht op de patiënt en een slave-monitor van de vitale parameters. Voor het eventueel toedienen van (nood)medicatie wordt een verlengde infuuspomp naar buiten geleid.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren