Peroperatieve beademing

Praktische handvatten voor een long-protectieve techniek

Door op 01-03-2021

Mechanische beademing kan schade aan de long veroorzaken: ‘ventilator-induced lung injury’. Bij peroperatief beademde patiënten leidt deze schade tot een toegenomen risico op postoperatieve pulmonale complicaties (PPC’s). PPC’s komen frequent voor en zijn geassocieerd met toegenomen morbiditeit en mortaliteit. Long-protectieve peroperatieve beademing heeft als doel de mechanische schade van beademing op het longweefsel te verminderen. Het gebruik van lage teugvolumes van 6-8 ml/kg ideaal lichaamsgewicht, plateaudrukken < 30 cm H2O, driving pressure < 15 cm H2O, gematigde PEEP van 5 cm H2O bij BMI < 35 kg/m2, PEEP 10-15 cm H2O bij BMI ≥ 35 kg/m2 en rekruteermanoeuvres op indicatie verbetert de respiratoire compliantie en vermindert de kans op PPC’s. Het instellen van geïndividualiseerde ‘beste PEEP’ heeft de voorkeur boven standaard-PEEP. De huidige literatuur geeft geen uitsluitsel over de vraag welke ventilatiemodus, inspiratie : expiratie-ratio en zuurstoffractie (FiO2) het beste is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Hemmes, S.N.T.
Thema Techniek
Publicatie 1 maart 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 1 - Editie 1, 2021