Perioperatieve zorg rondom oncologische patiënten met toxiciteit na immunotherapie

Ten behoeve van een langere overleving wordt steeds vaker immunotherapie met checkpointremmers toegepast als neoadjuvante behandeling in de preoperatieve fase bij de behandeling van kanker. Immunotherapie is helaas niet zonder bijwerkingen; de incidentie van toxische reacties (irAE’s, immune-related adverse events) verschilt per patiënt, medicament, combinatie van medicatie, dosering en in ernst. Elk orgaan kan doelwit zijn van een immuungerelateerde bijwerking met een inflammatie tot gevolg, waarbij dermatologische en gastro-intestinale toxiciteit het meest frequent voorkomen. Tussen de 0-69% van de patiënten krijgt klachten afhankelijk van het orgaan dat is aangedaan. Ernstige bijwerkingen, waarbij vitale organen zoals de hartspier, de longen, de nieren en het zenuwstelsel zijn aangedaan, kunnen ervoor zorgen dat een operatieve ingreep uitgesteld moet worden vanwege het sterk vergrote complicatierisico. De anesthesioloog en intensivist kunnen bijdragen aan de perioperatieve zorg van de chirurgisch-oncologische patiënten met immunotoxiciteit door vanuit hun expertise plaats te nemen in de multidisciplinaire zorg die deze patiëntengroep nodig heeft en waarbij gestreefd wordt naar reductie van mogelijke vertraging in het perioperatieve proces en van potentiële risico’s

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Houwink, A.P.I.
Srámek, M.
Hulshoff, L.
Haanen, J.B.A.G.
Thema Poeders en pillen
Publicatie 29 december 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2021