Perioperatieve zorg rondom een oesofaguscardiaresectie

Door op 21-09-2012

Een oesofagus-cardiaresectie (OCR) is een complexe ingreep met een grote kans op complicaties. Deze complicaties zijn niet alleen met een kundig chirurg te voorkomen. Een voorspoedig postoperatief beloop vereist ook goede perioperatieve zorg door de anesthesioloog en intensivist. Van veel mogelijke interventies in de perioperatieve periode is nog niet precies bekend of deze de uitkomsten voor de patiënt verbeteren. In dit artikel worden overwegingen besproken die het resultaat voor de patiënt kunnen beïnvloeden. Zo kunnen patiënten preoperatief wellicht in een betere conditie worden gebracht. Het vochtbeleid en de beademing tijdens de ingreep beïnvloeden het postoperatieve herstel. Postoperatief dienen fysiologische verstoringen tijdig te worden gecorrigeerd. Dit alles vereist stelselmatig werken in teamverband.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Houtman, S.
Polat, F.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1.25 accreditatiepunten
Publicatie 21 september 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 3, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel kent u de chirurgische benadering van een oesofagus-cardiaresectie (OCR), herkent u de bijzondere patiëntkenmerken en kent u de mogelijkheden om de patiënt te optimaliseren voor een OCR. U bent op de hoogte van de anesthesiologische overwegingen met betrekking tot een OCR en van de per- en postoperatieve complicaties.