Perioperatieve opioïden en opioïdcrisis

Door op 01-06-2021

De laatste decennia is de opioïdconsumptie in Nederland sterk toegenomen. De anesthesioloog speelt een unieke rol om postoperatieve pijn effectief te bestrijden en tegelijkertijd de opioïdconsumptie te minimaliseren. In de preoperatieve fase is het essentieel om risicopatiënten voor chronisch opioïdgebruik te identificeren en patiënteducatie toe te passen. Perioperatief dient multimodale pijnbehandeling te worden toegepast, waardoor het opioïdgebruik wordt geminimaliseerd. Daarnaast dient de wijze van postoperatieve pijnbeoordeling te worden herzien, waarbij meer wordt gestreefd naar comfort, functionaliteit (d.w.z. mobiliseren, respiratoire functie, nachtrust) en draaglijke pijn in plaats van naar een unidimensionele schaal met afkapwaarden (NRS < 4). Tot slot dienen er duidelijke afspraken te komen rond opiöidgebruik op de afdeling en bij ontslag.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Boxma, R.P.J.
Steegers, M.A.H.
Thema Poeders en pillen
Publicatie 1 juni 2021
Editie A&I - Jaargang 13 - editie 2 - Editie 2, 2021