Perioperatieve onderbreking van vitamine K-antagonisten en NOAC’s

Door op 10-09-2015
 • 00Inleiding
 • 01Casus 1
 • 02
   Casus 2
 • 03Casus 3
 • 04Casus 4
 • 05Casus 5
 • 06Casus 6
 • 07Conclusie
 • 08Reacties (0)

Samenvatting

Wanneer een patiënt die VKA of NOAC’s gebruikt een invasieve ingreep moet ondergaan, moet er tijdens en na de ingreep een goede hemostase zijn. Bij een niet-klinisch significant bloedingsrisico kan de antistolling gecontinueerd worden. Gaat het om een ingreep met een verhoogd bloedingsrisico, dan moet de antistolling worden onderbroken. Afhankelijk van de hoogte van het perioperatieve trombo-embolierisico moet een overbruggingsbehandeling (‘bridging’) met laagmoleculairgewichtheparine (LMWH) worden overwogen. De preoperatieve screeningspolikliniek van de anesthesioloog lijkt een geschikte plek om beleid te maken. Om tot het beste beleid te komen zal rekening gehouden moeten worden met diverse individuele factoren, zoals epidurale pijnstilling en spinale anesthesie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vink, R.
Söhne, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 10 september 2015
Editie A&I - Jaargang 7 - editie - Editie 3, 2015

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u in staat het risico op bloedingen en trombo-embolie in te schatten. U kunt een afweging maken tussen enerzijds het bloedingsrisico van de ingreep en anderzijds het trombo-embolierisico. Patiënten die een vitamine K-antagonist of een NOAC gebruiken kunt u adviseren over het antistollingsbeleid rondom een chirurgische interventie.