Perioperatieve myocardschade bij niet-cardiale chirurgie

Het gebruik van hoogsensitieve cardiaal-troponinetesten in de anesthesiologische praktijk

Door op 01-03-2020
  • 00Inleiding
  • 01Hoogsensitieve cardiaal-troponinetest
  • 02Preoperatieve toepassing van cardiaal troponine
  • 03Postoperatieve toepassing van cardiaal troponine
  • 04Aanbevelingen
  • 05Tot slot
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

Het cardiaal-troponine (cTn) is een eiwit dat vrijkomt bij schade aan de cardiomyocyt. Met behulp van hoogsensitieve cTn-testen (hs cTn) is het mogelijk om myocardschade rondom niet-cardiale chirurgie snel en nauwkeurig te diagnosticeren. Postoperatieve myocardschade treedt regelmatig op en wordt in een kwart van de gevallen veroorzaakt door een myocardinfarct. Cardiale comorbiditeit vormt een risicofactor voor postoperatieve myocardschade, maar een substantieel deel van de patiënten met myocardschade heeft geen relevant coronairlijden. Een verhoogd cTn in de pre- en postoperatieve periode is sterk gerelateerd aan complicaties, zoals een myocardinfarct of mortaliteit. Het cTn kan hierdoor, al dan niet in samenhang met bestaande predictiemodellen voor cardiale morbiditeit en mortaliteit, gebruikt worden voor risicostratificatie. Tot op heden bestaat er geen eenduidige therapie voor myocardschade in de perioperatieve periode.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Rettig, T.C.D.
Noordzij, P.G.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 1 maart 2020
Editie A&I - Jaargang 12 - editie 1 - Editie 1, 2020

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel kunt u een hoogsensitieve cardiaal-troponinetest interpreteren en myocardschade aantonen rondom niet-cardiale chirurgie. U kent de differentiële diagnose en mogelijke oorzaken van myocardschade en bent op de hoogte van de aanbevelingen voor de behandeling van myocardschade in de perioperatieve periode.