Perioperatieve monitoring met oesofagus-echodoppler en PiCCO

Uitgebreide hemodynamische monitoring is onmisbaar voor optimalisatie van de hemodynamiek bij vitaal bedreigde patiënten. De definitieve keuze hangt af van karakteristieken van op dit moment beschikbare monitoringsystemen. Tijdens de narcose geven CO, FTc en PV verkregen met oesofagus-echodoppler inzicht in de hemodynamiek ter ondersteuning van het toedienen van vocht en/of inotropica. Pulse intermittent Continuous Cardiac Output (PiCCO) zal eerder gebruikt worden op de ic, mede omdat GEDV, SVV/PPV en EVLW bruikbaar zijn om te oordelen over vullen en ontwateren. Incorporeren van beide technieken in specifieke EGDT-algoritmen moet leiden tot een verbeterde outcome van hoogrisicopatiënten op de operatiekamer en de ic.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Waal, E.E.C. de
Montenij, L.J.
Buhre, W.F.
Thema Techniek
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 21 september 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 3, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de werking van oesofagusechodoppler en PiCCO cardiac output monitoring. U bent geïnformeerd over de mogelijke klinische toepassingen en kent de beperkingen van de meetmethoden.