Perioperatieve ischemische conditionering

Er zijn veel risico’s verbonden aan (cardio)vasculaire operaties, zoals additionele myocardiale en cerebrale ischemie. Een mogelijke behandeling om deze schade te beperken is ischemische conditionering. Dit is een interventie waarbij meerdere korte cycli van niet-schadelijke ischemie (aan een arm of been), gevolgd door reperfusie, bescherming bieden tegen orgaanschade als gevolg van langdurige ischemische events. Uit de eerste klinische onderzoeken bleek dat perioperatieve ischemische conditionering een veelbelovende en veilige interventie is bij patiënten die gepland staan voor CABG en carotischirurgie. Meer recente randomized controlled trials tonen echter geen toegevoegde waarde aan van perioperatieve ischemische conditionering bij CABG-patiënten die propofol krijgen. De werkzaamheid van ischemische conditionering bij carotischirurgie is nog onvoldoende bewezen om hier adviezen op te baseren. De wisselende resultaten van de studies naar de beschermende effecten van ischemische conditionering illustreren het complexe werkingsmechanisme van deze interventie. In de basis lijkt er een beschermend effect te zijn van ischemische conditionering op perioperatieve ischemie in het hart en de hersenen, maar translatie naar de kliniek wordt bemoeilijkt door verschillende confounders, waaronder het modulerende effect van anesthetica.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren