Perioperatieve behandeling en begeleiding van COPD-patiënten

De aanwezigheid van chronisch obstructief longlijden is een complicerende factor bij patiënten die chirurgie moeten ondergaan. De aandoening is geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatieve pulmonale complicaties en mortaliteit. Beoordeling, gedegen advies en begeleiding van patiënten met COPD in de perioperatieve fase verbetert de uitkomst. Een multidisciplinaire aanpak door de anesthesioloog, longarts en chirurg heeft daarbij de voorkeur. Dit artikel gaat in op de behandeling en begeleiding van patiënten met COPD rondom (niet-pulmonale) chirurgie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Laren, M. van
Kant, K.M.
Zijll Langhout-Kokke, I.M. van
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 11 december 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 4, 2014

Leerdoelen

Na het doornemen van dit artikel kunt u een preoperatieve risico- inschatting maken voor patiënten met COPD, de juiste preoperatieve voorbereidingen treffen voor deze patiënten, inschatten welke veranderingen in de peren postoperatieve pulmonale fysiologie te verwachten zijn, het peroperatief management van patiënten met COPD opstellen en de aandachtspunten bij het postoperatief management van patiënten met COPD benoemen.