Perioperatieve anafylaxie

 • 00Casus 1
 • 01Casus 2
 • 02Inleiding
 • 03Incidentie en herkenning
 • 04Differentiële diagnose
 • 05Diagnostiek
 • 06Voedingsmiddelenallergie en perioperatieve anafylaxis
 • 07Bètalactamantibiotica
 • 08Lokale anesthetica
 • 09Spierverslappers (neuromusculaire blokkers, NMBA’s)
 • 10Opiaten
 • 11Tot slot
 • 12Reacties (0)

Samenvatting

Anafylaxie is een ernstige complicatie van anesthesie en een van de belangrijkste oorzaken van anesthesiegerelateerde mortaliteit. Van alle patiënten met verdenking op een allergische reactie/anafylaxie heeft echter maar een deel ook werkelijk een IgE-gemedieerde allergische reactie. Door de veelheid aan stoffen waaraan een patiënt in de perioperatieve setting wordt blootgesteld, kan het lastig zijn om aan te tonen en/of uit te sluiten of de patiënt gereageerd heeft en waarop. Wanneer een patiënt verdacht wordt van perioperatieve anafylaxie is een gestructureerde aanpak door een anesthesioloog in samenwerking met een allergoloog nodig om het oorzakelijk agens en mechanisme aan te tonen dan wel uit te sluiten.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kooij, F.O.
Hermanides, J.
Terreehorst, I.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 20 september 2018
Editie A&I - Jaargang 10 - editie 3 - Editie 3, 2018

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u in staat met een allergoloog een gestructureerd beleid uit te zetten bij patiënten met perioperatieve anafylaxie.