Perioperatief vasten

Door op 22-06-2012

Volwassenen en kinderen moeten aangemoedigd worden om tot 2 uur voor electieve chirurgie (waaronder sectio caesarea) heldere vloeistoffen tot zich te nemen. Vast voedsel mag tot 6 uur voor de ingreep genuttigd worden. Deze aanbevelingen gelden ook voor patiënten met obesitas, gastro-oesofageale reflux, diabetes en zwangeren die niet in partu zijn. Er is onvoldoende bewijs om het routinegebruik van antacida, metoclopramide of H2-receptorantagonisten voor electieve chirurgie aan te bevelen. Alleen bij een zwangere die spoedchirurgie of een sectio caesarea moet ondergaan, wordt een H2-receptorantagonist (eventueel in combinatie met metoclopramide) aangeraden. Tevens moet bij spoedchirurgie door de zwangere natriumcitraat gedronken worden om de maaginhoud te alkaliseren. Baby’s en kleine kinderen kunnen veilig moedermelk krijgen tot 4 uur voor de ingreep, terwijl niet-humane melkproducten tot 6 uur voor de ingreep gegeven mogen worden. Postoperatieve insulineresistentie ontstaat na chirurgie en kan onder andere gereduceerd worden door goede analgesie per- en postoperatief, minimaal invasief opereren en drinken van carbohydraatrijke dranken preoperatief.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wolthuis, E.K.
Thema Care and cure
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 22 juni 2012
Editie A&I - Jaargang 4 - editie - Editie 2, 2012

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u wat de laatste stand van zaken is ten aanzien van preoperatieve nuchterheidsregels in zowel volwassen en als kinderen. U bent ook op de hoogte van het eventuele nut van het gebruik van H2-receptorantagonisten en prokinetica bij patiënten met een verhoogd aspiratierisico. Ten slotte kunt u een overzicht geven van de gevolgen van postoperatieve insulineresistentie.