Perioperatief CVA

Door op 10-12-2015

Een perioperatief CVA is meestal ischemisch en heeft dan vaak een trombo-embolische oorzaak. Bij het merendeel van de patiënten openbaren de symptomen zich pas vanaf de tweede postoperatieve dag. Een uitgebreid multifactorieel proces draagt bij aan het ontstaan van een CVA. Van alle bekende risicofactoren is de rol van intraoperatieve hypotensie nog steeds niet geheel duidelijk, maar er zijn aanwijzingen dat hypotensie voor onvoldoende perfusie van de z.g. penumbra kan zorgen waardoor postoperatief een CVA manifest kan worden. Toch zijn er op basis van de huidige inzichten geen duidelijke streefbloeddrukken te definiëren. Wel is adequate cerebrale oxygenatie essentieel om cerebrale ischemie te voorkomen. Van near-infrared spectroscopy wordt gedacht dat het de cerebrale oxygenatie kan monitoren, maar algoritmen om de bijdrage van extracraniële weefsels te excluderen moeten nog gevalideerd worden. Adequate oxygenatie en bloeddrukmanagement lijken vooralsnog dus de belangrijkste modificeerbare risicofactoren van een perioperatief CVA.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Akkerman, A.
Bijker, J.B.
Thema Care and cure
Publicatie 10 december 2015
Editie A&I - Jaargang 7 - editie - Editie 4, 2015

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u meer over de incidentie, de etiologie, risicofactoren en het eventueel voorkomen van een perioperatief CVA.