Perioperatief beleid bij patiënten met diabetes mellitus

Door op 11-12-2014

Perioperatieve hyperglykemie is geassocieerd met een toename van postoperatieve infecties en mortaliteit. Studies naar het effect van strikte glucoseregulatie in de perioperatieve periode geven tegenstrijdige resultaten. Hypoglykemie tijdens ziekenhuisopname is ook gerelateerd aan slechtere uitkomsten. De optimale streefwaarden in de perioperatieve periode zijn derhalve onzeker. Strikte glucoseregulatie in de perioperatieve periode wordt niet meer aanbevolen. De Nederlandse richtlijn voor diabetes mellitus adviseert een glucosewaarde van 6-10 mmol/l voor alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten. In de richtlijn Diabeteszorg in de tweede lijn (opgesteld in samenwerking met de OMS, de NVA en de NIV) is een hoofdstuk opgenomen met aanbevelingen voor het perioperatieve diabetesbeleid. De richtlijn bevat onder meer aanbevelingen voor het medicamenteuze beleid in de peri- en intraoperatieve periode. Daarnaast zijn aanbevelingen geformuleerd voor het beleid bij patiënten met diabetes die een operatie in dagbehandeling ondergaan.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ronday, M.
Gurp, P.J. van
Hommel, I.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 11 december 2014
Editie A&I - Jaargang 6 - editie - Editie 4, 2014

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet u wat de streefwaarden voor glucose zijn in de perioperatieve periode en welke methoden beschikbaar zijn om perioperatief de glucosewaarden te reguleren; u kent de voor- en nadelen zijn van deze methoden. U weet onder welke randvoorwaarden een patiënt met diabetes in dagbehandeling geopereerd kan worden.