Perioperatief beleid bij oncologische ingrepen

Door op 22-12-2017
  • 00Inleiding
  • 01Anesthesieplan
  • 02Premedicatie
  • 03Tot slot
  • 04Reacties (0)

Samenvatting

Chirurgische behandeling van solide tumoren blijft een belangrijke pijler in de behandeling van patiënten met kanker. Er is echter groeiend bewijs dat chirurgie op zichzelf de eigen afweer van de patiënt sterk nadelig kan beïnvloeden door het veroorzaken van een uitgesproken ontstekingsreactie in het lichaam, de chirurgische inflammatoire stressrespons. Van deze ontstekingsreactie is aangetoond dat zij de kans op tumorgroei en/of uitzaaiing van tumorcellen in de relatief kortdurende perioperatieve periode kan bevorderen. Het anesthesiologisch beleid dient er dan ook mede op gericht te zijn de immunosuppressieve effecten van chirurgie te onderdrukken en de eigen afweer zoveel mogelijk in stand te houden. Aan de hand van een uitgebreide literatuurstudie wordt de anesthesiologische wijze van handelen toegelicht.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Srámek, M.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 22 december 2017
Editie A&I - Jaargang 9 - editie 4 - Editie 4, 2017

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel bent u zich ervan bewust dat heelkundige behandeling van een patiënt met een solide maligniteit een diepgaand effect heeft op de integriteit van de immuniteit van de patiënt. U beseft dat de inbreng van de anesthesioloog tijdens de perioperatieve periode erop gericht moet zijn om die maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat de afweer van de patiënt zoveel mogelijk behouden blijft. U bent dus in staat om de (potentieel) meest bedreigende situaties te herkennen en te behandelen en een klimaat te creëren waarin de afweer van de patiënt zo weinig mogelijk wordt aangetast.