Perioperatief beleid bij longtransplantatie

Longtransplantatie is een behandeloptie voor patiënten met een ernstig longlijden met een levensverwachting van ongeveer twee jaar. De keuze voor enkel- of dubbelzijdige transplantatie wordt met name bepaald door de aard van de ziekte, de leeftijd van de patiënt en de infectiefrequentie. Het perioperatieve beleid is afhankelijk van de onderliggende longziekte en het type transplantatie. Specifieke aandachtspunten postoperatief zijn ventilatie, hemodynamiek, pijnbestrijding, drainage, ulcuspreventie, stollingsbeleid, bewaking van de gaswisseling, immunosuppressie en infectiepreventie. Ook de voeding vraagt aandacht en er wordt zo vroeg mogelijk met fysiotherapie begonnen. De perioperatieve zorg rond de longtransplantatiepatiënt is intensief. Het is van belang om minimaal eenmaal daags multidisciplinair overleg te hebben met anesthesist/intensivist, thoraxchirurg en longarts.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Kessel, D.A. van
Grutters, J.C.
Kwakkel-van Erp, J.M.
Luijk, H.D.
Graaf, E.A. van de
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 0.75 accreditatiepunten
Publicatie 22 juni 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 2, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de indicaties voor longtransplantatie, het perioperatief beleid rondom deze behandeling en de intensieve zorg die noodzakelijk is voor het slagen van de behandeling. Naast peroperatieve aspecten worden ook immunosuppressie, infectiepreventie en voeding besproken.