Patiëntveiligheid in de chirurgie en een checklijstinterventie

Door op 13-12-2011

Bijna 1 op de 10 patiënten krijgt tijdens een ziekenhuisopname te maken met een adverse event (ongewenste uitkomst). Een niet te verwaarlozen deel van de patiënten overlijdt als direct gevolg hiervan. In de complexe organisatie van het operatieve proces is de checklijst een instrument dat op meerdere vlakken ingrijpt om vermijdbare schade, daarmee samenhangende morbiditeit, mortaliteit en kosten beduidend te verminderen. Daarnaast dient hij als leidraad om kwaliteit te waarborgen. Met het gebruik van de evidence-based SURPASS-checklijst kan de sterfte rondom operaties worden gehalveerd en kan het aantal complicaties met een derde dalen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Ram, K.
Boermeester, M.A.
Thema Hoofdartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 13 december 2011
Editie A&I - Jaargang 3 - editie - Editie 4, 2011

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de omvang van de actuele problemen rond patiëntveiligheid. U weet wat adverse events zijn en welke factoren hieraan ten grondslag liggen. Daarnaast bent u op de hoogte van het indrukwekkende effect op complicaties en mortaliteit van een evidence-based checklijst.