Pathofysiologische behandeling van neuropathische pijn

Door op 14-12-2010

Steeds duidelijker wordt welke pathofysiologische mechanismen bij het ontstaan van neuropathische pijn een rol spelen. Enerzijds zijn perifere nociceptorsensitisatie en hyperexcitabiliteit het gevolg van een complex inflammatoir proces en een toegenomen expressie van specifieke ionkanalen. Ook spelen perifere fenomenen als ephaptic coupling and sprouting een rol in het ontstaan van mechanische allodynie en de verhoogde excitabiliteit. Anderzijds leiden centrale veranderingen eveneens tot toegenomen sensitisatie en wind up op spinaal niveau, onder andere door NMDA-receptoractivatie, in combinatie met een verlies aan GABA-gemedieerde inhibitie van inkomende pijnsignalen. Ten slotte is er een verminderde inhiberende controle vanuit het centrale zenuwstelsel (CZS) via afdalende serotonerge en noradrenerge banen, waardoor een pijnsignaal onbelemmerd naar het CSZ kan worden voortgeleid. Farmacologische beïnvloeding van deze pathofysiologische mechanismen kan leiden tot een wetenschappelijk onderbouwde behandeling van neuropathische pijn. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste pathofysiologische mechanismen en een stapsgewijze farmacologische behandeling van neuropathische pijn voorgesteld.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Vranken, J.H.
Kal, J.E.
Thema Care and cure
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 14 december 2010
Editie A&I - Jaargang 2 - editie - Editie 4, 2010

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel bent u op de hoogte van de symptomatologie en pathofysiologie van neuropathische pijn. U kent de verschillende pathways die een rol spelen in het ontstaan van neuropathische pijn en weet hoe u deze farmacologisch kunt beïnvloeden. U bent op de hoogte van de meest recente inzichten met betrekking tot het maken van een keuze voor de medicamenteuze (combinatie)behandeling van neuropathische pijn.